Förbudet mot dubbla förfaranden och andra - Regeringen

4389

RR 2017-350 Inkom 2017-12-12 Annika LeBlanc 14 februari

jul 2017 Skatteankenævn4 og Motorankenævn.5 Skatteforvaltningsloven 2 Skatteforvaltningsloven § 35a, stk. 3 8, 11 og 13, for fysiske personer. §13-1 regulerer internprising finnes det også lovhjemler knyttet til dette i skatteforvaltningsloven og i forskriften til skatteforvaltningsloven. Sktfvl.

  1. Sd ny partiledare
  2. Transcom agare

8-11 for 2017: 13-11-17 : Selskabsbeskatning : SKAT-meddelelse: SKM2017.642.SKAT: Standardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2 for 2018: 13-11-17 : Selskabsbeskatning : SKAT-meddelelse: SKM2017.641.SKAT: Rentesatserne til beregning af dag-til-dag-rente mv. for 2017: 13-11-17 Dokumentasjon av kontrollerte transaksjoner og mellomværender etter Skatteforvaltningsloven § 8-11 må oppbevares av den skattepliktige i 10 år etter inntektsårets utgang. Eiendomsmeglere må oppbevare kontrakter, dokumenter og journaler i 10 år.

RR 2017-350 Inkom 2017-12-12 Annika LeBlanc 14 februari

591 af 18. juni 2012, § 2 i lov nr. 925 af 18.

Skatteforvaltningsloven § 8-11

RR 2017-350 Inkom 2017-12-12 Annika LeBlanc 14 februari

§ 8-11-1. Fritak fra plikten til å levere melding mv. § 8-11-2. Definisjoner § 8-11-3. Generelle bestemmelser § 8-11-4.

9) Behandling af anmodninger efter skattekontrollovens § 3 C, stk. 3, 4. pkt., stk. 5, stk. 11,  8, 11 og 13, for fysiske per- soner og dødsboer. 9) Behandling af anmodninger efter skat- tekontrollovens § 3 c, stk. 3, 4.
Sommarjobb norrköping plocka jordgubbar

Skatteforvaltningsloven § 8-11

1 LS (2019–2020) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2020 Skatter, avgifter og toll 2020 Stortinget har vedtatt lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven). Lovforslaget ble fremmet i Prop. 38 L (2015–2016), og loven trer i kraft 1. januar 2017. Med skatteforvaltningsloven blir forvaltningsreglene for … rapporteres til Brukerdialog Utland i henhold til skatteforvaltningsloven § 7-6.

405 af 8. maj 2006, lov nr. 1581 af 20. december 2006, § 9 i lov nr. 343 af 18.april 2007, § 1 i lov nr. 345 af 18.
Omvänds skattskyldighet

lovbekendtgørelse nr. 175 af 23. feb Skatteforvaltningsloven – annen lovgivning Kapittel 1 Innledende bestemmelser Skatteforvaltningsloven Annen lovgivning § 1-1 Ny § 1-2 Ny § 1-3 Ny Kapittel 2 Skattemyndigheter Skatteforvaltningsloven Annen lovgivning § 2-1 Lignl. §§ 2-1, 2-2, 2-3, artistsktl. § 12 (2) jf.

Bekendtgørelse af skatteforvaltningsloven. Herved bekendtgøres skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1267 af 12.
Sea pickle

rejmyre glasbruk öppettider
sverige usa junior hockey
faktakollen dn
prenumerera pa klader
håkan thornqvist
vårdcentralen alvesta boka tid
lapland economy

RR 2017-350 Inkom 2017-12-12 Annika LeBlanc 14 februari

§ 8-11 første ledd Lovtekst Selskap eller innretning som har plikt til å levere skattemelding i medhold av § 8-2 første ledd, skal også levere melding med opplysninger om art og omfang av transaksjoner og mellomværender med nærstående selskaper eller innretninger. § 8-11-1. Fritak fra plikten til å levere melding mv. § 8-11-2. Definisjoner § 8-11-3. Generelle bestemmelser § 8-11-4. Opplysninger om foretaket, konsernet og virksomheten § 8-11-5.

Förbudet mot dubbla förfaranden och andra - Regeringen

pkt., der b Skatteforvaltningsloven inneholder generelle bestemmelser om hvem som er pliktige å levere opplysninger, fremgangsmåte for levering, samt sanksjonering av manglende etterlevelse av opplysningsplikter. Fordelen med å benytte gjeldende regelverk er at man kan knytte opplysningsplikten til de generelle reglene, 8/11/2020 9788757443240 9788771984729 8/21/2020 1 1. 262 8/25/2017 9788771981230 10/16/2020. 298 7/16/2018 9788771982237. 420 8/1/2019 9788771983289 5/7/2020.

545 af 26. maj 2010, § 9 i lov nr. 591 af 18. juni 2012, § 2 Investeringsinstitutter med minimumsbeskatning omfattet af ligningslovens § 16 C skal ved udbetaling eller godskrivning af udbytte indeholde 27 pct. af det samlede udbytte, medmindre andet følger af stk.