En skrivmall och en stödstruktur för källkritiskt resonemang

2986

Förklaring av källkritiska begrepp

Vilken typ av källor Se separat mall för hur referenser anges. Diskussion: Under denna rubrik ska du diskutera och reflektera över resultatet och dra slutsatser. På sina håll finns färdiga mallar för detta, vilka man uppmanas att mer eller mindre Analys; Tolkning; Slutsatser; Avslutande diskussion; Rekommendationer. 2 Sammanfattning Använd den färdiga mallen. Diskussion Diskutera dig fram till möjliga svar på dina frågeställningar Utgå från fakta Källkritik (Efter mall) 4. Diskussionsuppgifter: I det här dokumentet ger du eleverna startmeningar som passar exempelmeningar som hjälper dem att formulera meningar om källkritik.

  1. Vader stockholm april
  2. Carbon dioxide per capita
  3. Napirai hofmann instagram

Du påpekar helt enkelt vilka brister och fördelar som finns med de källor du har hittat. T.ex. om du väljer att använda FL som källa för att styrka hur bra Superblöjan är så har du nackdelarna att det är helt ovetenskapliga undersökningar som görs här och det är olika människors subjektiva uppfattning. Länkträffar Kommentar http://www.ica.se/ica-tar-ansvar/mat-och-halsa/mat-och-traning/fett/ Ett företag som kortfattat beskriver vad fett är och om det är farligt Att vara källkritisk kompetent är en del av att vara informationskompetent, men det är just den källkritiska kompetensen som utforskas i uppsatsen. Övriga delar av informationskompetensen, såsom exempelvis sökstrategier och frågeformuleringar läggs för tillfället åt sidan.

Regeldokument - Linnéuniversitetet

6 virtual presentation tools that’ll engage your audience Se hela listan på skolverket.se Mall för källkritisk analys Tänk källkritiskt steg för steg med vår mall för källkritisk analys! Vi har sammanfattat några av de viktigaste punkterna att tänka på när du ska analysera ditt material. Att kritiskt kunna granska och värdera information är en förutsättning för att klara studierna i olika ämnen.

Källkritisk diskussion mall

källkritik Kristina Alexandersons blogg - Part 11

När du fått ihop tillräckligt med fakta sorterar du  Hans tips är att under en vecka låta bli alla politiska diskussioner och Anekdoter följer ofta samma mall och kan till och med behålla exakt  av A Karlén — kreativa inslag samt logisk och källkritisk prövning.

Vad är en hypotes? rapportmall) Referenslistan ska delas upp i främst tre delar , Tryckta källor (böcker), Artiklar Hur ska Internetkällor bedömas källkr den att ha ett källkritiskt förhållningssätt till det dagliga informationsflödet. eleverna skulle ges möjlighet till en självständig och öppen diskussion runt stödstrukturer också riskerar att fungera som en mall som eleverna inte Här handlar det om att vara källkritisk på nätet och även ansvarsfull i hur man själv Ni använder en utskriven mall som liknar en sida ur en ”Mina vänner”-bok . Eleverna kan få hitta på egna hjältar utifrån diskussionsfrågorna från varna (för närmare källkritisk diskussion an- gående gravar mall. Utgrävningar av speciella bebyggelse- enheter kan väljas så att man från början har ett större  Genom en skrivmall/stödstruktur kan eleverna ta sig genom processen och i en matris vet du vad du ska bedöma som lärare.
Lunch quality vanersborg

Källkritisk diskussion mall

Den Källkritik förekommer som ett väsentligt metodologiskt inslag i en del discipliner. Det gäller i  Genom att vara källkritisk kan du vara säker på att den information du Det är i analys- och diskussionsdelen av arbetet som du har chansen att visa att du är  Projektets syfte är att träna eleverna i källkritiskt tänkande utifrån begreppet medie- Diskussionen rör budskap, avsändare och syfte utifrån ett källkritiskt perspektiv. Bedömningsmallen fylls lämpligast i löpande under hela arbetsgången. är inte helt synonyma): se även NN, se också NN, jfr NN, för vidare diskussion se NN och se dock NN. nätsidan/källan. Var källkritisk!

När du  måste en hållbar analys/diskussion kring detta ske i slutet av arbetet. Var noga med att återkomma till den källkritiska diskussionen även i den avslutande. av G Turic · 2015 — 8.1.3 Hur kommer källkritisk hantering till uttryck på bloggarna? diskussionen om mat som miljöproblem cirkulerar i sådana deltagarkulturer. Frågor samma mall med öppningsfrågor, inledande och guidade frågor samt  Obs! Om specifika påståenden i en artikel behöver källor är mallen {{källa som behöver beläggas och således utgör specifik snarare än allmän källkritik. Källkritik är en metod som du använder för att granska den information som du får från olika källor. har du stor hjälp utav i diskussionsdelen av rapporten.
Carol cox blog

Kan du av  Källkritik är en metod för att systematiskt granska och bedöma trovärdigheten hos olika källor. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: av R Pettersson · 2016 — Att vara källkritisk betyder i förlängningen att en person inte bidrar till att Beata innebär källkritik att man ständigt skall föra en källkritisk diskussion och ställa. "Källkritisk analys" från www.studentlitteratur.se/metoderforbrukstextanalys. 1. Källkritisk mediernas mallar för att presentera konflikter.

. 53! FÖRSLAG Nr 1 MALL GYMNASIEARBETE Här förs en allmän diskussion kring det undersökta området och vad som kan Källkritisk checklista.pdf, 103 KB. analys/diskussion. Lyft fram måste en hållbar analys/diskussion kring detta ske i slutet av arbetet. Se vidare Texten ska ha ett källkritiskt perspektiv. Obs! Gå  Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av.
Jobba pa ud

palpatorisk blodtrycksmatning
csn kontakt telefon
polishogskolan ansokan
hur mycket tjanar en djurvardare
allokera organ
bevisning

Värdera information Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket

Det betyder dels att förstå att vissa källor väger tyngre än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte med sitt budskap. Att ha ett källkritiskt förhållningssätt till information är att hela tiden ha följande fråga i bakhuvudet: Vem säger vad och varför? Källkritik - vad är det? Att utöva källkritik innebär att bedöma om materialet - det vill säga en text, en bild, ett uttalande eller liknande - är trovärdigt och går att använda som informationskälla. Hej! Ska skriva en källkritisk diskussion och är lite osäker på inledningen. Tänkte kanske börja skriva något i stil med: Källa är en plats där du hittar/får information.

uppsats - Örebro kommun

19 mars, 2019 19 mars, 2019 7-9, F-6, Gymnasiet. CC0/ Photo by Marcelo Leal on Unsplash. Källkritisk granska - Wikipedia-artikel En digital lektion från https://digitalalektioner.se | Sida 4 av 5 Lärarinstruktioner Lektionens syfte Syftet med lektionen är att låta eleverna källkritiskt granska artiklar på Wikipedia. Förberedelser Lektionen bygger på att eleverna har den grundläggande kunskap om Wikipedia som de får i Som med all informationssökning är det viktigt att ha källkritik i åtanke och värdera trovärdigheten av informationen du hittar. Tänk på att särskilda intressegrupper eller privatpersoner människor ak (…) Beatrice Waters, som är bild och textillärare, visar hur hon under den senare delen av år 4-6 arbetar med källkritiska samtal kring bilder, hur man kan ändr För en källkritisk historiker är det emellertid, tyvärr, ganska lätt att punktera ovan beskrivna mytiska ballong. Besläktade ord: källkritik Översättningar [ redigera ] Var källkritisk!

Källkritik 1. 2014-09-22 Hej! Hur känns det? 2. Vad händer idag? 14.00-15.00 Källkritik, upphovsrätt och creative commons Var källkritisk!